Bluetooth Headset BH 902 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi
gør det muligt at forbinde
kompatible enheder uden brug
af kabler. En Bluetooth-
forbindelse kræver ikke, at der
er fri luftlinje mellem
mobilenheden og headsettet,
men den indbyrdes afstand
mellem enhederne må højst
være 10 meter. Jo tættere mobilenheden og headsettet er
på hinanden, jo bedre er modtageforholdene. Det optimale
anvendelsesområde er vist med mørkegrå farve på billedet.
Forbindelsen kan blive udsat for interferens på grund af
afstand og hindringer (vist med lysegrå farve) eller andre
elektroniske enheder.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen
2.0, der understøtter følgende profiler: Headset Profile 1.1,
Hands-Free Profile 1.5 og Phone Book Access Profile

background image

I n t r o d u k t i o n

8

(PBAP) 1.0. Kontakt producenterne af andre enheder for at
bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af
Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale
myndigheder eller din tjenesteudbyder.

background image

K o m g o d t i g a n g

9

2.