Bluetooth Headset BH 902 - Oprettelse af binding til headsettet

background image

Oprettelse af binding til headsettet

1. Sørg for, at mobilenheden er tændt.

2. Hvis der ikke tidligere er oprettet en binding mellem

headsettet og en enhed, skal du tænde headsettet.
Headsettet tændes i bindingstilstand.

Hvis der tidligere har været oprettet en binding mellem
headsettet og en anden enhed, skal du slukke headsettet
og trykke på og holde tænd/sluk-tasten nede, indtil
teksten om binding vises. Du kan også starte
bindingsprocessen ved at bruge funktionen

Binding

,

som er beskrevet under “Menufunktioner” på side 21.

Tryk på besvar/afslut-tasten for at annullere bindingen.

3. Aktiver mobilenhedens Bluetooth-funktion, og indstil

den til at søge efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg headsettet (Nokia BH-902) på listen over fundne

enheder på mobilenheden.

5. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding og

oprette forbindelse mellem headsettet og enheden. På
nogle enheder skal du oprette forbindelsen separat,

background image

K o m g o d t i g a n g

14

efter at der er oprettet en binding. Det er kun
nødvendigt at oprette en binding mellem headsettet og
enheden én gang.

Hvis bindingen oprettes, vises teksten

Binding OK

, og

headsettet vises i mobilenhedens menu, hvor du kan se de
Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med enheden.