Bluetooth Headset BH 902 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes headsettet

Tænd headsettet ved at trykke på tænd/sluk-tasten og
holde den nede, indtil headsettet bipper, og Nokia-logoet
vises. Hvis der er oprettet en binding mellem headsettet og
en enhed, forsøger headsettet at oprette forbindelse til
denne enhed. Hvis der ikke er oprettet en binding mellem
headsettet og en enhed, tændes headsettet i
bindingstilstand (se “Oprettelse af binding til headsettet” på
side 13).

Du kan slukke headsettet ved at trykke på og holde tænd/
sluk-tasten nede, indtil teksten

Slukker

vises. Hvis

headsettet ikke tilsluttes en forbundet enhed inden for ca.
30 minutter, slukker det automatisk.

background image

K o m g o d t i g a n g

13