Bluetooth Headset BH 902 - Skærm

background image

Skærm

Når headsettet er tændt og ikke har været i brug i ca.
10 sekunder, skifter skærmen til strømbesparende tilstand.
I denne tilstand slukkes skærmen med jævne mellemrum i
ca. fem sekunder og tændes i et sekund.

Du kan aktivere skærmen, når strømbesparende tilstand er
aktiv, ved at trykke kortvarigt på besvar/afslut-tasten eller
en af lydstyrketasterne. Tryk på tænd/sluk-tasten for at få
vist en menuliste.

Tryk på en af lydstyrketasterne for at få vist det aktuelle
klokkeslæt og headsettets batteristatus, når du ikke har en
åben menu eller et igangværende opkald.

background image

K o m g o d t i g a n g

16

De vigtigste skærmindikatorer er som følger:

Headsettet er forbundet til en kompatibel enhed
og klar til brug.

Headsettet er ikke forbundet til en kompatibel
enhed.

Der er et indgående opkald.

Der er et igangværende opkald.

Et opkald er aktivt, og et andet opkald venter.

Du har ubesvarede opkald.

Mikrofonen er slået fra (under et opkald).

Der er ulæste SMS- eller MMS-beskeder på
mobilenheden. Ikonet vises kun, når headsettet er
tilsluttet en kompatibel Nokia-enhed.

Batteriet er fuldt opladet.

Batteriniveauet er lavt.

Oplysningerne om den person, der ringer op,
er skjult.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

17

3.