Bluetooth Headset BH 902 - Ændring af indstillinger

background image

Ændring af indstillinger

Du kan ændre indstillingerne for headsettet ved at vælge

Opsætning

.

Du kan få vist eller skjule oplysningerne om den person, der
ringer op, ved at vælge

Indstil opk.-id

og den ønskede

indstilling. Du kan få vist oplysningerne om den person, der
ringer op, når

Opk.-id skjules

er valgt, ved at trykke

kortvarigt på en af lydstyrketasterne, når du modtager et
opkald.

Du kan indstille tidsformatet og det aktuelle klokkeslæt ved
at vælge

Indstil tiden

. Vælg tidsformatet ved at trykke på en

af lydstyrketasterne og besvar/afslut-tasten. Du kan
indstille time- eller minuttallet ved at trykke gentagne
gange på en af lydstyrketasterne (eller trykke på tasten og
holde den nede) og trykke på besvar/afslut-tasten.
Klokkeslættet opdateres fra den tilsluttede Nokia-enhed,
hvis enheden leverer klokkeslættet.

Du kan vælge sprog for de viste tekster på headsettets
skærm ved at vælge

Sprog

. Rul til det ønskede sprog, og tryk

på besvar/afslut-tasten to gange. Sproget opdateres fra den

background image

A l m i n d e l i g b r u g

25

tilsluttede Nokia-enhed, hvis enheden leverer
sprogindstillingen.

Du kan indstille skærmens lysstyrke ved at vælge

Lysstyrke

.

Rul til det ønskede niveau, og tryk på besvar/afslut-tasten.

Du kan gendanne de oprindelige indstillinger ved at vælge

Nulstil

og trykke på besvar/afslut-tasten for at bekræfte

handlingen. Se også “Sletning af indstillinger eller
nulstilling” på side 26.