Bluetooth Headset BH 902 - Håndtering af forbundne enheder

background image

Håndtering af forbundne enheder

Du kan håndtere de Bluetooth-enheder, der er forbundet
med headsettet, ved at vælge

Forbindelse

.

Vælg

Binding

for at oprette en binding mellem headsettet

og en kompatibel enhed. Når teksten

Opret binding?

vises,

skal du trykke på besvar/afslut-tasten og fortsætte som
beskrevet under “Oprettelse af binding til headsettet” på
side 13. Hvis du starter bindingsprocessen, mens headsettet
er forbundet til en enhed, afsluttes forbindelsen.

Vælg

Enhedsliste

for at få vist de aktuelt forbundne enheder.

Den aktuelt forbundne enhed er angivet med en udfyldt cirkel,
og enheder, der ikke er forbundet til headsettet, er angivet
med en tom cirkel. Du kan slutte headsettet til en enhed eller
afbryde forbindelsen mellem headsettet og en enhed ved at
rulle til enheden og trykke på besvar/afslut-tasten.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

24