Bluetooth Headset BH 902 - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller nulstilling

Du kan gendanne headsettets oprindelige indstillinger ved
at bruge funktionen

Opsætning

>

Nulstil

som beskrevet

under “Menufunktioner” på side 21. Du kan også slukke for
headsettet, trykke på tænd/sluk-tasten og besvar/afslut-
tasten og holde dem nede og trykke på besvar/afslut-tasten
for at bekræfte handlingen.

Hvis du vil nulstille headsettet, hvis det holder op med at
virke, selvom det er opladet, skal du sætte headsettet i en
oplader og trykke på tænd/sluk-tasten og på besvar/afslut-
tasten samtidigt. Nulstillingen berører ikke
bindingsindstillingerne.

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

27

4.