Bluetooth Headset BH 902 - 4. Batterioplysninger

background image

Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom
batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har
det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet med opladere,
der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.
Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den
ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet
en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.
Benyt aldrig en beskadiget oplader.
Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis enheden
opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket
bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Batteriet bør altid
opbevares ved mellem 15° C og 25° C. En enhed med et
varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift,
selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed
forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.
Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan
også eksplodere, hvis de er beskadiget.

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

28