Bluetooth Headset BH 902 - Indhold

background image

Indhold

1. Introduktion .............................................................. 6

Trådløs Bluetooth-teknologi ................................................................... 7

2. Kom godt i gang ....................................................... 9

Oversigt......................................................................................................... 9
Opladere..................................................................................................... 10
Opladning af batteriet ........................................................................... 11
Sådan tændes og slukkes headsettet ................................................ 12
Oprettelse af binding til headsettet .................................................. 13

Afbrydelse af forbindelsen til headsettet..................................... 14
Genoprettelse af forbindelsen til headsettet .............................. 14

Skærm......................................................................................................... 15

3. Almindelig brug ...................................................... 17

Placering af headsettet over øret....................................................... 17
Bæremuligheder ...................................................................................... 19
Håndtering af opkald ............................................................................. 20
Menufunktioner....................................................................................... 21

Navigering inden for menuerne ...................................................... 22
Visning af seneste opkald ................................................................. 22
Håndtering af forbundne enheder.................................................. 23
Ændring af indstillinger .................................................................... 24

Skift mellem forbindelser...................................................................... 25

background image

I n d h o l d

5

Sletning af indstillinger eller nulstilling ........................................... 26

4. Batterioplysninger................................................... 27

Pleje og vedligeholdelse.............................................. 28

background image

I n t r o d u k t i o n

6

1.