Bluetooth Headset BH 902 - Akun lataaminen

background image

Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen, kiinteä uudelleen ladattava
akku. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska HF-laite
voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.

2. Kytke laturin kaapeli HF-laitteen laturiliittimeen. Kun

lataus käynnistyy, teksti

Akku latautuu

näkyy hetken

HF-laitteen näytössä. Latauksen aikana näytössä näkyy
akkuanimaatio.

Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken. Jos lataus
ei käynnisty, irrota laturi, kytke se takaisin ja yritä
uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi
tuntia.

3. Kun akku on latautunut täyteen, ilmoitus

Akku täynnä

ja

-symboli tulevat näyttöön. Irrota laturi HF-

laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 8 tuntia ja
valmiusaika 110 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat
kuitenkin vaihdella käytettäessä erilaisia yhteensopivia

background image

A l k u t o i m e t

12

Bluetooth-laitteita. Lisäksi ne voivat vaihdella
käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu
merkkiääni noin viiden minuutin välein ja näyttöön tulee
ilmoitus

Akku läh. tyhjä

. Lataa akku.