Bluetooth Headset BH 902 - Näyttö

background image

Näyttö

Kun HF-laitteessa on virta kytkettynä eikä sitä käytetä noin
10 sekuntiin, näyttö siirtyy virransäästötilaan. Tässä tilassa
näyttö sammuu noin viideksi sekunniksi ja kytkeytyy päälle
noin sekunniksi säännöllisin välein.

Kun näyttö on virransäästötilassa ja haluat ottaa sen
käyttöön, paina lyhyesti vastaus- ja lopetusnäppäintä tai

background image

A l k u t o i m e t

16

jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä. Saat
valikkoluettelon näyttöön painamalla virtanäppäintä.

Painamalla jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä
saat näyttöön kellonajan ja akun tilan silloin, kun et ole
missään valikossa eikä puhelua ole käynnissä.

Tärkeimmät näytön symbolit on lueteltu seuraavassa:

HF-laite on yhteydessä yhteensopivaan
laitteeseen ja on käyttövalmis.

HF-laite ei ole yhteydessä yhteensopivaan
laitteeseen.

Puhelu saapuu.

Puhelu on käynnissä.

Puhelu on aktiivisena ja toinen puhelu on pidossa.

Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja.

Mikrofoni on mykistetty (puhelun aikana).

background image

A l k u t o i m e t

17

Langattomassa laitteessa on lukemattomia teksti-
tai multimediaviestejä. Tämä symboli näkyy vain
silloin, kun HF-laite on yhteydessä yhteensopivaan
Nokia-laitteeseen.

Akku on latautunut täyteen.

Akku on lähes tyhjä.

Soittajan tiedot on piilotettu.

background image

P e r u s k ä y t t ö

18

3.