Bluetooth Headset BH 902 - Pariksi liittäminen

background image

Pariksi liittäminen

1. Varmista, että langattomaan laitteeseen on kytketty

virta.

2. Jos HF-laitetta ei ole aiemmin liitetty toisen laitteen

pariksi, kytke HF-laitteeseen virta. HF-laite siirtyy
pariliitoksen muodostustilaan.

Jos HF-laite on aiemmin liitetty toisen laitteen pariksi,
katkaise HF-laitteesta virta ja pidä virtanäppäintä
painettuna, kunnes näyttöön tulee pariksi liittämistä
koskeva teksti. Voit aloittaa pariliitoksen
muodostamisen myös käyttämällä

Pariliitos

-toimintoa,

joka on kuvattu kohdassa “Valikkotoiminnot” sivulla 22.

(Voit peruuttaa pariliitoksen muodostamisen
painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.)

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön langattomassa

laitteessa ja aseta laite etsimään Bluetooth-laitteita.

4. Valitse HF-laite (Nokia BH-902) löytyneiden laitteiden

luettelosta langattomassa laitteessa.

background image

A l k u t o i m e t

14

5. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja langattoman

laitteen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin
laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariksi
liittämisen jälkeen. HF-laite ja toinen laite tarvitsee
liittää pariksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, ilmoitus

Pariliitos OK

tulee näyttöön ja HF-laitteen nimi tulee

langattoman laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa
pariksi liitetyt Bluetooth-laitteet.