Bluetooth Headset BH 902 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja Nokian logo tulee
näyttöön. Jos HF-laite on liitetty jonkin laitteen pariksi, se
yrittää muodostaa yhteyden tähän laitteeseen. Jos
HF-laitetta ei ole liitetty toisen laitteen pariksi, se siirtyy
pariliitoksen muodostustilaan (katso “Pariksi liittäminen”
sivulla 13).

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes
ilmoitus

Suljetaan

tulee näyttöön. Jos HF-laitteen ja sen

kanssa pariksi liitetyn laitteen välille ei muodosteta
yhteyttä noin 30 minuutin kuluessa, HF-laitteesta katkeaa
virta automaattisesti.

background image

A l k u t o i m e t

13