Bluetooth Headset BH 902 - Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

Asetusten nollaaminen tai laitteen

palauttaminen alkutilaan

Jos haluat palauttaa HF-laitteen alkuperäiset asetukset,
käytä

Asetukset

>

Nollaa

-toimintoa, joka on kuvattu

kohdassa “Valikkotoiminnot” sivulla 22. Vaihtoehtoisesti
voit katkaista HF-laitteesta virran, pitää virtanäppäintä ja
vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna ja vahvistaa
toiminnon painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu,
palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja
painamalla virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä
yhtä aikaa. Alkutilaan palautus ei nollaa pariliitosasetuksia.

background image

T i e t o a a k u i s t a

28

4.