Bluetooth Headset BH 902 - HF-laitteen asettaminen korvalle

background image

HF-laitteen asettaminen korvalle

HF-laitteessa on korvasanka, jonka avulla voit sovittaa
laitteen hyvin korvalle.

Poista suojaliuska kuulokkeesta. Jos haluat käyttää
HF-laitetta korvasangan kanssa, liu'uta korvasanka korvan
taakse (1) ja aseta kuuloke varovasti korvaan. Säädä
korvasangan pituus työntämällä tai vetämällä sankaa.
Aseta HF-laite niin, että se osoittaa suutasi kohti (2).

background image

P e r u s k ä y t t ö

19

Jos haluat käyttää HF-laitetta vasemmalla korvalla, kierrä
korvasankaa siten, että sanka on Nokian logon vasemmalla
puolella (3).

Jos haluat käyttää HF-laitetta ilman korvasankaa, irrota
korvasanka vetämällä se varovasti HF-laitteen takana
olevasta pienestä aukosta ja aseta HF-laite korvaan. Jos
haluat kiinnittää korvasangan, aseta se varovasti aukkoon.

background image

P e r u s k ä y t t ö

20