Bluetooth Headset BH 902 - Puhelujen käsittely

background image

Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan,
kun HF-laite on liitettynä langattomaan laitteeseen.

Jos laite tukee viime numeron uudelleenvalintaa
HF-laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä
kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos laite tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä
vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole
käynnissä, ja toimi laitteen käyttöoppaassa kuvatulla
tavalla.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla vastaus-
ja lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina
vastaus- ja lopetusnäppäintä kahdesti.

Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta painamalla
jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä puhelun
aikana.

Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistyksen
painamalla virtanäppäintä lyhyesti puhelun aikana.
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni.

background image

P e r u s k ä y t t ö

22

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta siihen yhteydessä
olevaan laitteeseen, pidä virtanäppäintä painettuna
(HF-laitteesta katkeaa virta) tai käytä laitteen näppäimiä.
Jos haluat siirtää puhelun takaisin HF-laitteeseen, kytke
HF-laitteeseen virta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä
painettuna (kun HF-laitteeseen on kytketty virta).

Jos haluat vastata odottavaan puheluun ja asettaa
käynnissä olevan puhelun pitoon, pidä vastaus- ja
lopetusnäppäintä painettuna. Jos haluat vastata
odottavaan puheluun ja lopettaa käynnissä olevan puhelun,
paina vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat siirtyä
aktiivisen ja pidossa olevan puhelun välillä, pidä vastaus- ja
lopetusnäppäintä painettuna. Jos haluat lopettaa aktiivisen
puhelun ja jatkaa pidossa olevaa puhelua, paina vastaus- ja
lopetusnäppäintä.