Bluetooth Headset BH 902 - Asetusten muuttaminen

background image

Asetusten muuttaminen

Jos haluat muuttaa HF-laitteen asetuksia, valitse

Asetukset

.

Jos haluat saada soittajan tiedot näkyviin tai piilottaa ne,
valitse

Nron asetus

ja haluamasi vaihtoehto. Jos haluat

tarkastella soittajan tietoja silloin, kun

Nro piilossa

-vaihtoehto on valittu, paina lyhyesti jompaakumpaa
äänenvoimakkuusnäppäintä puhelun saapuessa.

Jos haluat asettaa kellonajan esitystavan ja kellonajan,
valitse

Ajan asetus

. Jos haluat valita kellonajan esitystavan,

paina jompaakumpaa äänenvoimakkuusnäppäintä ja
vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat asettaa tunnit tai
minuutit, paina jompaakumpaa
äänenvoimakkuusnäppäintä toistuvasti (tai pidä näppäintä
painettuna) ja paina vastaus- ja lopetusnäppäintä.
Kellonaika päivittyy liitetystä Nokia-laitteesta, jos aika on
saatavissa siitä.

background image

P e r u s k ä y t t ö

26

Jos haluat valita HF-laitteen näytössä näkyvien tekstien
kielen, valitse

Kieli

. Selaa haluamasi kielen kohdalle ja paina

vastaus- ja lopetusnäppäintä kahdesti. Kieli päivittyy
liitetystä Nokia-laitteesta, jos kieliasetus on saatavissa
siitä.

Jos haluat asettaa näytön kirkkauden, valitse

Kirkkaus

.

Selaa haluamallesi tasolle ja paina vastaus- ja
lopetusnäppäintä.

Jos haluat palauttaa alkuperäiset asetukset, valitse

Nollaa

ja vahvista toiminto painamalla vastaus- ja
lopetusnäppäintä. Katso myös “Asetusten nollaaminen tai
laitteen palauttaminen alkutilaan” sivulla 27.