Bluetooth Headset BH 902 - Laiteparien hallinta

background image

Laiteparien hallinta

Voit hallita HF-laitteen kanssa pariksi liitettyjä Bluetooth-
laitteita valitsemalla

Yhteys

.

Jos haluat muodostaa pariliitoksen HF-laitteen ja
yhteensopivan laitteen välille, valitse

Pariliitos

. Kun

näyttöön tulee

Liitet. pariksi?

-kysymys, paina vastaus- ja

lopetusnäppäintä ja jatka kohdassa “Pariksi liittäminen”
sivulla 13 annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos aloitat
pariliitoksen muodostamisen silloin, kun HF-laite on
yhteydessä laitteeseen, yhteys katkeaa.

Jos haluat tarkastella laitepareja, valitse

Laiteluettelo

. Jos

laite on parhaillaan yhteydessä HF-laitteeseen, sen kohdalla
näkyy täytetty ympyrä. Jos laite ei ole yhteydessä HF-
laitteeseen, sen kohdalla näkyy tyhjä ympyrä. Jos haluat
muodostaa yhteyden HF-laitteesta toiseen laitteeseen tai

background image

P e r u s k ä y t t ö

25

katkaista yhteyden, selaa laitteen kohdalle ja paina
vastaus- ja lopetusnäppäintä.