Bluetooth Headset BH 902 - 4. Tietoa akuista

background image

Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku
voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se
kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten
hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä.
Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska
ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen
ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan
myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan,
esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella,
vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku
+15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on
kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta
siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on
erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

background image

T i e t o a a k u i s t a

29

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös
vahingoittunut akku voi räjähtää.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

30