Bluetooth Headset BH 902 - Sisältö

background image

Sisältö

1. Johdanto.................................................................... 6

Langaton Bluetooth-tekniikka................................................................ 7

2. Alkutoimet................................................................. 9

Esittely........................................................................................................... 9
Laturit......................................................................................................... 10
Akun lataaminen ..................................................................................... 11
Virran kytkeminen tai katkaiseminen................................................ 12
Pariksi liittäminen................................................................................... 13

Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen ...................................... 14
HF-laitteen yhteyden muodostaminen ......................................... 15

Näyttö......................................................................................................... 15

3. Peruskäyttö.............................................................. 18

HF-laitteen asettaminen korvalle....................................................... 18
Kuljettaminen mukana .......................................................................... 20
Puhelujen käsittely ................................................................................. 21
Valikkotoiminnot ..................................................................................... 22

Liikkuminen valikoissa ....................................................................... 23
Viime puhelujen tarkasteleminen................................................... 23
Laiteparien hallinta ............................................................................ 24
Asetusten muuttaminen.................................................................... 25

Vaihtaminen yhteydestä toiseen ........................................................ 26

background image

S i s ä l t ö

5

Asetusten nollaaminen tai laitteen
palauttaminen alkutilaan ..................................................................... 27

4. Tietoa akuista .......................................................... 28

Huolto-ohjeita ............................................................. 30

background image

J o h d a n t o

6

1.