Bluetooth Headset BH 902 - De hoofdtelefoon koppelen

background image

De hoofdtelefoon koppelen

1. Controleer of het mobiele apparaat is ingeschakeld.

2. Als de hoofdtelefoon niet eerder aan het apparaat is

gekoppeld, schakelt u de hoofdtelefoon in. De
hoofdtelefoon wordt ingeschakeld in de
koppelingsmodus.

Als de hoofdtelefoon al eerder met een ander apparaat
is gekoppeld, schakelt u de hoofdteleoon uit en houdt u
de aan/uit-toets ingedrukt totdat tekst over de
koppeling wordt weergegeven. U kunt ook een
koppelingsproces beginnen door de functie

Koppeling

te

gebruiken die wordt beschreven in “Menufuncties”,
p. 23.

(U kunt het koppelingsproces annuleren door op de
toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.)

background image

A a n d e s l a g

14

3. Schakel de Bluetooth-functie op het mobiele apparaat

in en laat het apparaat naar Bluetooth-apparaten
zoeken.

4. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia BH-902) in de lijst

met gevonden apparaten op uw apparaat.

5. Voer de code 0000 in om de hoofdtelefoon en het

apparaat te koppelen en te verbinden. Bij sommige
apparaten moet u nog apart verbinding maken nadat u
ze hebt gekoppeld. U hoeft de hoofdtelefoon slechts
eenmaal aan het apparaat te koppelen.

Als het koppelingsproces is geslaagd, wordt

Koppel. OK

weergegeven en verschijnt de hoofdtelefoon in het menu
van het mobiele apparaat waarin u de gekoppelde
Bluetooth-apparatuur kunt bekijken.