Bluetooth Headset BH 902 - In- of uitschakelen

background image

In- of uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de aan/uit-toets
ingedrukt te houden totdat de hoofdtelefoon een
piepsignaal geeft en het Nokia-logo wordt getoond. Als de
hoofdtelefoon is gekoppeld aan een apparaat wordt
daarmee verbinding gemaakt. Als de hoofdtelefoon niet aan
een apparaat is gekoppeld, wordt de koppelingsmodus
ingeschakeld (raadpleeg “De hoofdtelefoon koppelen”,
p. 13).

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de aan/uit-toets
ingedrukt te houden totdat

Uitschakelen

wordt

background image

A a n d e s l a g

13

weergegeven. Als binnen ongeveer 30 minuten geen
verbinding wordt gemaakt tussen de hoofdtelefoon en een
gekoppeld apparaat, wordt de hoodftelefoon automatisch
uitgeschakeld.