Bluetooth Headset BH 902 - Scherm

background image

Scherm

Als de hoofdtelefoon is ingeschakeld en gedurende
ongeveer 10 seconden niet wordt gebruikt, wordt de
energiebespaarmodus voor het scherm ingeschakeld. In
deze modus wordt het scherm gedurende ongeveer 5
seconden uitgeschakeld en regelmatig gedurende ongeveer
1 seconde ingeschakeld.

U kunt het scherm weer activeren door kort op de toets voor
beantwoorden/beëindigen of op een volumetoets te
drukken. U kunt de menulijst weergeven door op de aan/uit-
toets te drukken.

U kunt de huidige tijd en batterijstatus weergeven terwijl u
geen menu open hebt of in gesprek bent door op een van de
volumetoetsen te drukken.

Hieronder staan de belangrijkste schermindicatoren:

De hoofdtelefoon is verbonden met een
compatibel apparaat en kan worden gebruikt.

De hoofdtelefoon is niet verbonden met een
compatibel apparaat.

background image

A a n d e s l a g

17

U wordt gebeld.

U bent aan het bellen.

U voert een gesprek en een ander gesprek staat in
de wacht.

U hebt oproepen gemist.

Het geluid van de microfoon is uitgeschakeld
(tijdens een gesprek).

Er staan ongelezen tekst- of multimediaberichten
op uw mobiele apparaat. Het pictogram wordt
alleen getoond als de hoofdtelefoon is verbonden
met een compatibel Nokia-apparaat.

De batterij is volledig opgeladen.

De batterij is bijna leeg.

Informatie over de beller is verborgen.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

18

3.