Bluetooth Headset BH 902 - Instellingen wissen of herstellen

background image

Instellingen wissen of herstellen

U kunt de oorspronkelijke instellingen van de hoofdtelefoon
herstellen via de functie

Configureren

>

Reset

die wordt

beschreven in “Menufuncties”, p. 23. U kunt ook de
hoofdtelefoon uitschakelen, de aan/uit-toets en de toets
voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt houden en dan op
de toets voor beantwoorden/beëindigen drukken om de
handeling te bevestigen.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

28

Voer een reset uit als de hoofdtelefoon niet meer
functioneert terwijl deze wel is opgeladen. Sluit hiervoor de
hoofdtelefoon aan op een lader en druk kort tegelijk op de
aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen.
Met deze reset worden de instellingen voor koppelen niet
gewist.

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

29

4.