Bluetooth Headset BH 902 - Binnen de menu’s bewegen

background image

Binnen de menu’s bewegen

U kunt de lijst met menufuncties openen door kort op de
aan/uit-toets te drukken als er geen gesprek actief is. Het
eerste menu (

Recente opr.

) wordt weergegeven.

U kunt door de menufuncties of beschikbare instellingen
bladeren door op een van de volumetoetsen te drukken.
U kunt een menufunctie of instelling selecteren door op de
toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

U kunt naar het vorige menuniveau terugkeren door op de
aan/uit-toets te drukken. U kunt de lijst met menufuncties
afsluiten door, afhankelijk van het huidige menuniveau, een
of meerdere keren op de aan/uit-toets te drukken. U kunt
ook wachten totdat het scherm wordt uitgeschakeld om
energie te besparen.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

24