Bluetooth Headset BH 902 - Instellingen wijzigen

background image

Instellingen wijzigen

U kunt de instellingen van de hoofdtelefoon wijzigen door

Configureren

te selecteren.

U kunt informatie over de beller tonen of verbergen door

Beller-id inst.

te selecteren en de gewenste optie te kiezen.

Als u informatie over de beller wilt bekijken terwijl

Beller

verborg

is geselecteerd, drukt u kort op een van de

volumetoetsen als u een oproep ontvangt.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

26

U kunt de tijdinstelling en de huidige tijd instellen door

Tijdinstelling

te selecteren. U kunt de tijdinstelling

selecteren door tegelijkertijd een van de volumetoetsen en
de toets voor beantwoorden/beëindigen in te drukken.
U kunt de uren en minuten instellen door herhaaldelijk op
een van de volumetoetsen te drukken (of de toets ingedrukt
te houden) en op de toets beantwoorden/beëindigen te
drukken. De tijd wordt aangepast aan de tijd van het
verbonden Nokia-apparaat, als daarop de tijd wordt
weergegeven.

U kunt de taal voor de berichten op het scherm van de
hoofdtelefoon selecteren door

Talen

te selecteren. Blader

naar de gewenste taal en druk tweemaal op de toets voor
beantwoorden/beëindigen. De taal wordt aangepast aan de
taal van het verbonden Nokia-apparaat, als daarop de
instelling voor taal beschikbaar is.

U kunt de helderheid van het scherm instellen door

Helderheid

te selecteren. Blader naar het gewenste niveau

en druk tweemaal op de toets voor beantwoorden/
beëindigen.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

27

U kunt de oorspronkelijke instellingen herstellen door

Reset

te selecteren en op de toets voor beantwoorden/beëindigen
te drukken om de handeling te bevestigen. Raadpleeg ook
“Instellingen wissen of herstellen”, p. 27.