Bluetooth Headset BH 902 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De
volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en
allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen
bevatten die corrosie van elektronische schakelingen
veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan
volledig opdrogen.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile
plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische
onderdelen kunnen beschadigd raken.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is.
Hoge temperaturen kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten, batterijen
beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen
of smelten.

background image

V e r z o r g i n g e n o n d e r h o u d

32

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is.
Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur
krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan,
waardoor elektronische schakelingen beschadigd
kunnen raken.

Probeer het apparaat niet open te maken.

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met
het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne
elektronische schakelingen en fijne mechaniek
beschadigen.

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of
sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te
maken.

Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende
onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de
batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op
met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig
apparaat niet goed werkt.

background image

V e r z o r g i n g e n o n d e r h o u d

33

Verwijdering
De doorgestreepte container op het product, de
documentatie of de verpakking wil zeggen dat alle
elektrische en elektronische producten, batterijen en

accu’s aan het einde van de levensduur binnen de Europese
Unie voor gescheiden afvalverzameling moeten worden
aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone
huisvuil.

Lever het product op de daarvoor bestemde plaats in om
schade aan het milieu en aan de volksgezondheid als gevolg
van het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen
en om bij te dragen aan een duurzaam hergebruik van
materialen. Informatie over afvalverzameling vindt u bij de
verkoper van het product, bij de milieudienst van uw
plaatselijke overheid, nationale organisaties voor
producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke
vertegenwoordiger van Nokia. Meer informatie vindt u op
www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de
landspecifieke informatie.