Bluetooth Headset BH 902 - Koble til headsettet igjen

background image

Koble til headsettet igjen

Hvis du vil koble headsettet manuelt til den sammenkoblede
enheten, slår du på headsettet og kobler til i Bluetooth-
menyen på enheten eller holder inne svar/avslutt-knappen.

Det kan hende at du kan la headsettet kobles til enheten
automatisk når det slås på. På Nokia-enheter gjør du dette
ved å endre innstillingene for sammenkobling i Bluetooth-
menyen.

background image

K o m m e i g a n g

15