Bluetooth Headset BH 902 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Når du skal ringe, bruker du mobilenheten som vanlig når
headsettet er koblet til den.

Hvis enheten støtter tilbakeringing til det sist ringte
nummeret med headsettet, trykker du to ganger på svar/
avslutt-knappen når det ikke er noen aktiv samtale.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

20

Hvis enheten støtter taleoppringing med headsettet, holder
du inne svar/avslutt-knappen når det ikke er noen aktiv
samtale, og fortsetter som beskrevet i brukerhåndboken for
enheten.

Du svarer på et anrop eller avslutter en samtale ved å trykke
på svar/avslutt-knappen. Hvis du vil avvise et innkommende
anrop, trykker du på svar/avslutt-knappen to ganger.

Du kan justere headsetvolumet under en samtale ved å
trykke på en av volumtastene.

Du kan slå mikrofonen av eller på under en aktiv samtale
ved å trykke kort på av/på-knappen. Headsettet piper.

Hvis du vil veksle samtalen mellom headsettet og en
sammenkoblet enhet, holder du inne av/på-knappen
(headsettet slås av) eller bruker tastene på enheten. Hvis du
vil sette samtalen tilbake til headsettet, slår du på
headsettet eller holder inne svar/avslutt-knappen (når
headsettet er på).

Du kan besvare en ventende samtale og sette den aktive
samtalen på vent ved å holde inne svar/avslutt-knappen. Du
kan besvare en ventende samtale og avslutte den aktive

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

21

samtalen ved å trykke på svar/avslutt-knappen. Hvis du vil
veksle mellom den aktive samtalen og samtalen på vent,
holder du inne svar/avslutt-knappen. Du avslutter den
aktive samtalen og gjør samtalen på vent aktiv ved å trykke
på svar/avslutt-knappen.