Bluetooth Headset BH 902 - Administrere sammenkoblede enheter

background image

Administrere sammenkoblede enheter

Velg

Tilkobling

for å administrere Bluetooth-enhetene som

er sammenkoblet med headsettet.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

23

Hvis du vil sammenkoble headsettet med en kompatibel
enhet, velger du

Samm.kobling

. Når

Strt sammk.?

vises,

trykker du kort på svar/avslutt-knappen og fortsetter som
beskrevet under “Sammenkobling”, på side 12. Hvis du
begynner å sammenkoble mens headsettet er koblet til en
enhet, lukkes tilkoblingen.

Du kan vise enhetene som er sammenkoblet, ved å velge

Enhetsliste

. Enheten som er tilkoblet, er angitt med en fylt

sirkel, og enheten som ikke er koblet til headsettet, er angitt
med en tom sirkel. Hvis du vil koble headsettet til eller fra en
enhet, blar du til enheten og trykker på svar/avslutt-
knappen.