Bluetooth Headset BH 902 - Endre innstillingene

background image

Endre innstillingene

Du kan endre innstillingene for headsettet ved å velge

Oppsett

.

Hvis du vil vise eller skjule anropsinformasjonen, velger du
select

Rngr-ID-opps.

og ønsket alternativ. Hvis du vil vise

anropsinformasjonen når

Opprng. skjult

er valgt, trykker du

kort på en av volumknappene når du mottar et anrop.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

24

Du kan angi tidsformat og klokkeslett ved å velge

Tidsinnstilling

. Trykk på en av volumtastene og svar/avslutt-

knappen for å velge tidsformat. For å stille timene eller
minuttene trykker du på en av volumknappene gjentatte
ganger (eller holder inne knappen) og trykker på svar/
avslutt-knappen. Tiden oppdateres fra den tilkoblede
Nokia-enheten dersom enheten viser tiden.

Hvis du vil velge språk for tekstene som vises på displayet på
headsettet, velger du

Språk

. Bla til ønsket språk, og trykk to

ganger på svar/avslutt-knappen. Språket oppdateres fra den
tilkoblede Nokia-enheten dersom enheten viser
språkinnstillingene.

Hvis du vil justere lysstyrken for displayet, velger du

Lysstyrke

. Bla til ønsket nivå, og trykk på svar/avslutt-

knappen.

Du gjenoppretter originalinnstillingene ved å velge

Nullstill

og trykke på svar/avslutt-knappen for å bekrefte valget. Se
også “Slette innstillinger eller nullstille”, på s. 25.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

25