Bluetooth Headset BH 902 - Navigere i menyene

background image

Navigere i menyene

Hvis du vil åpne en liste over menyfunksjonene, trykker du
kort på av/på-knappen når du ikke har en aktiv samtale. Den
første menyen (

Anropslogg

) vises.

Trykk på en av volumknappene for å bla i menyfunksjonene
eller innstillingsalternativene. Trykk på svar/avslutt-
knappen for å velge en menyfunksjon eller et innstillings-
alternativ.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

22

Du går tilbake til forrige menynivå ved å trykke på av/på-
knappen. Hvis du vil avslutte listen over menyfunksjoner,
trykker du på av/på-knappen en eller flere ganger, avhengig
av hvilket menynivå du er i, eller du kan vente til displayet
slår seg av for å spare strøm.