Bluetooth Headset BH 902 - Display

background image

Display

Om headsetet är på och inte används under ca 10 sekunder,
går displayen in i energisparläge. I det läget stängs
displayen av i ca 5 sekunder och slås på under ca 1 sekund
med jämna mellanrum.

Du aktiverar displayen i energisparläge genom att snabbt
trycka på svara/avsluta-knappen eller någon av
volymknapparna. Om du vill visa listan över menyer trycker
du på strömbrytaren.

background image

K o m m a i g å n g

16

Om du vill visa aktuell tid och batteristatus när du inte är i
en meny eller när inget samtal pågår, trycker du på någon
av volymknapparna.

De viktigaste displayindikatorerna är som följer:

Headsetet är anslutet till en kompatibel enhet och
är redo att använda.

Headsetet är inte anslutet till en kompatibel
enhet.

Det finns ett inkommande samtal.

Ett samtal pågår.

Ett samtal pågår och ett annat samtal är parkerat.

Du har missade samtal.

Mikrofonen är avstängd (under ett samtal).

Det finns olästa SMS- eller MMS-meddelanden i
den mobila enheten. Ikonen visas bara när
headsetet är anslutet till en kompatibel Nokia-
enhet.

background image

K o m m a i g å n g

17

Bateriet är fulladdat.

Batteriet börjar ta slut.

Du har dolt nummerpresentationen.

background image

A n v ä n d n i n g

18

3.