Bluetooth Headset BH 902 - Återansluta headsetet

background image

Återansluta headsetet

Om du vill ansluta headsetet till den ihopkopplade enheten
manuellt slår du på headsetet, gör anslutningen på enheten
Bluetooth-meny eller trycker på knappen svara/avsluta.

På enheten kanske du kan tillåta att headsetet ansluter
automatiskt till den när headsetet slås på. Om du vill göra
detta på en Nokia-enhet ändrar du inställningarna för
hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.