Bluetooth Headset BH 902 - Koppla ur headsetet

background image

Koppla ur headsetet

Om du vill koppla bort headsetet från den mobila enheten
använder du funktionen

Anslutning

>

Enhetslista

som

beskrivs i “Menyfunktioner”, sidan 22. Du kan också stänga
av headsetet eller koppla bort det via enhetens Bluetooth-
meny.

Du behöver inte ta bort ihopkopplingen med headsetet för
att koppla ur det.

background image

K o m m a i g å n g

15