Bluetooth Headset BH 902 - Ändra inställningar

background image

Ändra inställningar

Om du vill ändra inställningar för headsetet väljer du

Inställningar

.

Om du vill visa eller dölja nummerpresentation väljer du

Visa num. inst.

och önskat alternativ. Om du vill visa

nummerpresentation när

Dölj nummer

är valt, trycker du

snabbt på någon av volymknapparna när du får ett samtal.

Ställ in tidsformat och aktuell tid genom att välja

Tidsinställn.

. Välj tidsformat med någon av volymknapparna

och svara/avsluta-knappen. Ställ in timmar eller minuter
genom att trycka flera gånger på någon av volymknapparna
(eller hålla knappen intryckt) och trycka på svara/avsluta-
knappen. Tiden uppdateras från den anslutna Nokia-
enheten om enheten ger tidsangivelser.

Välj språk för texterna som visas på headsetets display med

Språk

. Bläddra till önskat språk och tryck två gånger på

svara/avsluta-knappen. Språket uppdateras från den
anslutna Nokia-enheten om enheten tillhandahåller
språkinställningen.

background image

A n v ä n d n i n g

26

Om du vill ställa in displayens ljusstyrka väljer du

Ljusstyrka

.

Bläddra till önskad nivå och tryck på svara/avsluta-
knappen.

Återställ originalinställningarna genom att trycka på

Återställ

. Bekräfta genom att trycka på svara/avsluta-

knappen. Se även “Radera eller återställa inställningarna”,
på sidan 26.