Bluetooth Headset BH 902 - Flytta inom menyerna

background image

Flytta inom menyerna

Om du vill komma åt listan över menyfunktioner, trycker du
snabbt på strömbrytaren i passningsläge. Den första menyn
(

Samtalslistor

) visas.

Om du vill bläddra genom menyfunktionerna eller
inställningsalternativen, trycker du på någon av
volymknapparna. Välj en menyfunktion eller ett
inställningsalternativ med svara/avsluta-knappen.

Om du vill återgå till föregående menynivå trycker du på
strömbrytaren. Gå ur listan över menyfunktioner genom att
trycka en eller flera gånger på strömbrytaren beroende på
vilken menynivå du befinner dig i, eller genom att vänta tills
displayen stängs av för att spara ström.