Bluetooth Headset BH 902 - Hantera ihopkopplade enheter

background image

Hantera ihopkopplade enheter

Om du vill hantera de Bluetooth-enheter som är
ihopkopplade med headsetet, väljer du

Anslutning

.

Koppla ihop headsetet med en kompatibel enhet genom att
välja

Ihopkoppling

. När

Koppla ihop?

visas trycker du på

svara/avsluta-knappen och fortsätter enligt anvisningarna i
“Koppla ihop headsetet med andra enheter”, sidan 13. Om
du börjar ihopkopplingen när headsetet är anslutet till en
enhet avbryts anslutningen.

Visa de ihopkopplade enheterna genom att välja

Enhetslista

. Den anslutna enheten visas med en ifylld cirkel,

och enheten som inte är ansluten till headsetet visas med
en tom cirkel. Om du vill ansluta headsetet till en enhet eller
koppla bort headsetet från den, bläddrar du till enheten och
trycker på svara/avsluta-knappen.

background image

A n v ä n d n i n g

25