Bluetooth Headset BH 902 - 4. Information om batteri

background image

Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet kan
laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom
har det tjänat ut. Ladda endast batterierna med laddare som
är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den
inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren
eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett
fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Använd aldrig en laddare som är skadad.

Om du lämnar enheten i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil
på sommaren eller på vintern, minskar batteriets kapacitet
och livslängden förkortas. Försök alltid förvara batteriet
mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). En enhet med
överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att
fungera, även om batteriet är helt laddat. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under
-0 °C.

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i

29

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att
explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

30