Bluetooth Headset BH 902 - Innehåll

background image

Innehåll

1. Inledning.................................................................... 6

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation .................................... 7

2. Komma igång ............................................................ 9

Översikt ......................................................................................................... 9
Laddare....................................................................................................... 10
Ladda batteriet ........................................................................................ 11
Slå på och stänga av .............................................................................. 12
Koppla ihop headsetet med andra enheter ..................................... 13

Koppla ur headsetet ........................................................................... 14
Återansluta headsetet........................................................................ 15

Display........................................................................................................ 15

3. Användning ............................................................. 18

Sätt headsetet över örat ....................................................................... 18
Bäralternativ............................................................................................. 20
Samtalshantering.................................................................................... 21
Menyfunktioner ....................................................................................... 22

Flytta inom menyerna........................................................................ 23
Visa samtalslistor ................................................................................ 23
Hantera ihopkopplade enheter........................................................ 24
Ändra inställningar ............................................................................. 25

background image

I n n e h å l l

5

Växla mellan anslutningar.................................................................... 26
Radera eller återställa inställningarna.............................................. 26

4. Information om batteri........................................... 28

Skötsel och underhåll.................................................. 30

background image

I n l e d n i n g

6

1.